Έχει κυκλοφορήσει ότι το Halo 2 ισως παρουσιάζει "πρόβλημα" σε κονσόλες 360 που μπαίνουν Live. Αν αντιμετωπίσετε τέτοιο "πρόβλημα" (βασικά ένα μήνυμα που... δεν υπάρχει είναι το θέμα) αλλάξτε τις "οικογενειακές" ρυθμίσεις σας. το πρόβλημα με τον τρόπο αυτό, στους περισσότερους λύθηκε.